Głowice i Sondy Stykowe

Firma COMTEC 3D oferuje swoim Klientom, pełną gamę akcesoriów pomiarowych firmy RENISHAW - produkującej wiodący w świecie asortyment systemów pomiarowych z sondami stykowymi i skanującymi do maszyn współrzędnościowych.

W ofercie znajduję się: Głowice pomiarowe, sondy stykowe i skanujące, magazynki i zasobniki oraz trzpienie.

Głowice 3-osiowe

Zautomatyzowane głowice pomiarowe

Zmotoryzowane głowice pomiarowe umożliwiają automatyczną, powtarzalną reorientację sond, w celu uzyskania dostępu do elementów geometrii ze wszystkich stron przedmiotu. Zapewnia to, zwiększenie możliwości maszyny współrzędnościowej oraz maksymalizację wydajności.

Głowica indeksowana (PH10), sterowana silnikiem, jest przeznaczona do pozycjonowania sondy pomiarowej w jednym z 720 położeń, więc pomiary mogą być przeprowadzane pod wieloma kątami. Powtarzalność głowic umożliwia przywoływanie tych położeń bez potrzeby rekalibracji, co oszczędza czas operatora oraz pozwala na przykładanie sondy do mierzonej powierzchni pod najlepszym kątem dla uzyskania najdokładniejszych wyników.

Gama głowic obejmuje trzy modele PH10, z których każdy może współpracować z szeregiem sond i przedłużaczy oraz może być orientowany w 720 powtarzalnych położeniach, zapewniając dotarcie do najtrudniej osiągalnych cech.

Wszystkie trzy warianty nowych głowic PH10 są obecnie dostarczane z udoskonalonymi parametrami powtarzalności, od 0,5 µm (2σ) aż tylko do 0,4 µm (2σ)(definiowanymi dla odległości 62 mm). Oferuje to użytkownikom poprawę pozycjonowania końcówki trzpienia pomiarowego. Głowice o nowych parametrach wyróżniają się fizycznie nowym wykończeniem "aqua blast", co oferuje nowoczesną stylistykę matowej czerni.

Głowice 5-osiowe

Głowice pomiarowe 5-osiowe

Inaczej niż w przypadku metod tradycyjnych z użyciem maszyny współrzędnościowej, skanowanie w 5 osiach wykorzystuje zsynchronizowane przemieszczenia osi maszyny współrzędnościowej i głowicy pomiarowej dla zminimalizowania dynamicznych błędów maszyny przy bardzo wysokich prędkościach skanowania.

Głowice manualne

Manualne Głowice Pomiarowe

COMTEC 3D oferuje asortyment stałych lub nastawnych ręcznie głowic, które umożliwiają elastyczną kontrolę przedmiotów o skomplikowanych kształtach.

Sondy pomiarowe

Sondy skanujące

Sondy skanujące są miniaturowymi maszynami pomiarowymi, które mogą ustalać współrzędne kilkuset punktów w ciągu sekundy na powierzchni mierzonego przedmiotu, co umożliwia nie tylko wyznaczanie błędów wymiarów tolerowanych, ale także błędów kształtu. Sondy skanujące można również wykorzystywać do pomiarów pojedynczych punktów, w podobny sposób jak sondy elektrostykowe.

Dostępna jest gama rozwiązań sond skanujących przeznaczonych dla maszyn współrzędnościowych o dowolnych parametrach i konfiguracjach.

Zasobniki i magazynki

Zasobniki i systemy stojaków ręcznej wymiany elementów

Różnorodność elementów i części, jakie muszą być mierzone w typowej fabryce narzuca producentom konieczność dysponowania elastycznymi rozwiązaniami pomiarowymi. W większości przypadków nie wystarcza jedna konfiguracja sondy i trzpienia pomiarowego.

Automatyczna wymiana trzpieni pomiarowych zapewnia znaczny wzrost elastyczności zastosowań, umożliwiając uzyskiwanie dostępu do elementów wymagających zastosowania długich lub złożonych trzpieni pomiarowych, a także wykorzystywanie różnych końcówek. Pozwala to na redukcję interwencji operatora oraz zwiększenie wydajności pomiarowej.

Trzpienie i akcesoria

Obszerny asortyment oryginalnych trzpieni pomiarowych Renishaw obejmuje szereg konfiguracji, które pozwalają na dostosowanie do różnych zastosowań pomiarowych.