Głowice 5-osiowe

Głowice pomiarowe 5-osiowe

Inaczej niż w przypadku metod tradycyjnych z użyciem maszyny współrzędnościowej, skanowanie w 5 osiach wykorzystuje zsynchronizowane przemieszczenia osi maszyny współrzędnościowej i głowicy pomiarowej dla zminimalizowania dynamicznych błędów maszyny przy bardzo wysokich prędkościach skanowania.

REVO

Pięcioosiowy system pomiarowy REVO®

REVO® jest dynamicznym, nowym systemem głowicy i sondy pomiarowej firmy Renishaw. Ten rewolucyjny produkt został zaprojektowany, aby maksymalizować wydajność maszyny współrzędnościowej z równoczesnym utrzymaniem wysokiej dokładności.

W uznaniu rewolucyjnej technologii pomiarów w 5 osiach, oferującej uzyskanie zasadniczych korzyści w dziedzinie kontroli przedmiotów obrabianych, system REVO® otrzymał trzy międzynarodowe nagrody techniczne:

  • Most Innovative Product Platinum Award podczas wystawy ENGIMACH 2010
  • Innovation Micron d'or Award podczas targów Micronora 2008
  • Best quality control product or system winner podczas targów MWP 2008

W systemie REVO® stosuje się zsynchronizowane przemieszczanie oraz technologię pomiarową Renscan5™, dla zminimalizowania wpływu zjawisk dynamicznych, występujących przy przemieszczeniach maszyny współrzędnościowej z bardzo wysokimi prędkościami pomiaru.

Uzyskuje się to dzięki temu, że głowica REVO®wykonuje szybkie, wymagające ruchy, a maszyna współrzędnościowa przemieszcza się ruchem liniowym z małą prędkością. Zastosowanie sondy z elastyczną końcówką pomiarową zapewnia systemowi dodatkowy wzrost dokładności i funkcjonalności. System wymiennych sond, stosowany w połączeniu z tanim magazynem wymiany, oferuje dodatkowe zwiększenie funkcjonalności systemu.

Opcje sond systemu REVO

PH20

5-osiowy system pomiarów punktowych PH20

Wyjątkowa konstrukcja głowicy PH20 umożliwia zbieranie punktów pomiarowych tylko poprzez przemieszczenia kątowe głowicy, a nie elementów ruchomych maszyny współrzędnościowej. Wykorzystując jedynie szybkie ruchy obrotowe głowicy, dane są zbierane szybciej i z większą dokładnością oraz powtarzalnością. Ponadto, ruch w pięciu osiach eliminuje konieczność przeznaczenia czasu na indeksowanie głowicy. Wszystko to zazwyczaj pozwala na uzyskanie trzykrotnego wzrostu wydajności w porównaniu do konwencjonalnych systemów.

W przeciwieństwie do tradycyjnych metod wykonywania pomiarów na maszynach współrzędnościowych, które polegają na tym, że zwiększenie prędkości  pomiaru związane jest ze wzrostem przyśpieszeń elementów ruchowych maszyny. PH20 wykorzystuje technologię przemieszczeń głowicy opracowaną dla wielokrotnie nagradzanego systemu REVO® w celu zminimalizowania błędów dynamicznych maszyn współrzędnościowych występujących przy większych prędkościach pomiaru.

Inteligentna technologia głowicy umożliwia szybką inspekcję techniką stykową z zastosowaniem "dotknięć głowicy" polegających na zbieraniu punktów pomiarowych dzięki kątowym przemieszczeniom głowicy, a nie ciężkich elementów ruchomych maszyny współrzędnościowej. Wykorzystując jedynie szybkie ruchy obrotowe głowicy, dane są zbierane szybciej i z większą dokładnością oraz powtarzalnością.

Łatwy dostęp pod dowolonym kątem

Nieograniczone możliwości pozycjonowania kątowego PH20 zapewniają optymalny dostęp, minimalizując tym samym potrzebę zmiany trzpieni pomiarowych.

Równoczesne przemieszczanie w pięciu osiach umożliwia dokonywanie pomiarów większych elementów na maszynie współrzędnościowej poprzez zminimalizowanie przestrzeni niezbędnej wokół elementu dla ruchu głowicy.

Oprogramowanie umożliwia  automatyczne zestrojenie PH20 z układem współrzędnych przedmiotu, eliminując zagrożenie kolizjami trzpieni pomiarowych oraz potrzebę zastosowania dokładnych mocowań.

Szybsza kalibracja

Unikalna technika kalibracji opracowana dla PH20, określa orientację głowicy oraz pozycję sondy podczas jednej operacji, umożliwiając tym samym prowadzenie dalszych pomiarów dla dowolnej orientacji kątowej głowicy. Dodatkowe moduły wymagają przed użyciem tylko kilku dotknięć na kuli wzorcowej. (Jeżeli zachodzi taka potrzeba, możliwe jest udoskonalenie parametrów metrologicznych pomiaru PH20, dzięki dodatkowej kalibracji sondy dla wymaganej orientacji kątowej).

Zdecydowane oszczędności czasu kumulują się, gdy proces kalibracji jest regularnie powtarzany dla spełnienia wymagań procedur kontroli jakości lub po kolizji sondy.

Sonda TP20 standardem przemysłowym

Użytkownicy głowicy PH20 będą mogli wykorzystać moduły sondy TP20 o szerokim zakresie sił wyzwalania, opcji kierunkowej detekcji oraz przedłużacze. Wszystko to, aby sprostać wymogom zróżnicowanych zastosowań*. Modułowa budowa ]sondy zapewnia ochronę przed kolizją, a także wysoką funkcjonalność, dzięki możliwości automatycznej wymiany modułów za pomocą zasobnika wymiany modułów MCR20.

Informacje ze strony producenta