Głowice manualne

Manualne Głowice Pomiarowe

COMTEC 3D oferuje asortyment stałych lub nastawnych ręcznie głowic, które umożliwiają elastyczną kontrolę przedmiotów o skomplikowanych kształtach.

MH20i

MH20i jest ręcznie indeksowaną głowicą, w której połączono kinematyczne gniazdo modułów trzpieniowych sondy TP20 z możliwością indeksowania dwóch osi.

Oś A obraca się w zakresie ±180° w płaszczyźnie X-Y. Oś B obraca się w zakresie ±90° w płaszczyźnie Z. Dźwignia blokuje głowicę w jednym ze 168 powtarzalnych położeń, ustawionych w odstępach co 15°.

Głowica może utrzymywać pełny asortyment modułów TP20, które można zmieniać bez potrzeby ponownej kalibracji pod warunkiem, że kalibracja została przeprowadzona dla każdego położenia z każdą kombinacją trzpień pomiarowy/moduł.

Dane techniczne głowicy MH20i

Długość 61 mm
Średnica 48 mm
Masa 210 g
Zamocowanie sondy gniazdo kinematyczne TP20
Zamocowanie głowicy gama chwytów MS
Odpowiedni interfejs PI 4-2
Liczba gniazd sondy 1
Wskazanie statusu sondy 1 dioda LED
Połączenie kablowe 5-stykowe gniazdo DIN 180º
Indeksowanie w osi A 0° do 90° w powtarzalnych odstępach co 15°
Indeksowanie w osi B 180° w powtarzalnych odstępach co 15°
Powtarzalność położenia 1,5 µm (0,00006 cala) (TP20 z zainstalowanym trzpieniem pomiarowym 10 mm)
2,5 µm (0,0001 cala) (z zainstalowanym modułem przedłużacza EM2 i trzpieniem pomiarowym 10 mm)
Maksymalna długość łącznika przedłużającego moduł przedłużacza EM2 - 75 mm (2,95 cala)
MH20

MH20 jest ręcznie przestawianą głowicą, posiadającą zintegrowane kinematyczne gniazdo trzpieniowe sondy TP20.

Oś A obraca się w zakresie ±315° w płaszczyźnie X-Y. Oś B obraca się w zakresie ±93° w płaszczyźnie Z. Przegub można zablokować pokrętłem w dowolnym położeniu w obrębie przestrzeni ruchu głowicy.

Po każdej zmianie położenia głowicy konieczna jest ponowna kalibracja, lecz moduły sondy TP20 można zmieniać w powtarzalny sposób pod warunkiem, że kalibracja została już wykonana i położenie głowicy nie było zmieniane.

Dane techniczne głowicy MH20

Długość 731 mm
Średnica 31,5 mm
Masa 100 g
Zamocowanie sondy gniazdo kinematyczne TP20
Zamocowanie głowicy gama chwytów MS/T
Odpowiedni interfejs PI 4-2
Liczba gniazd sondy 1
Wskazanie statusu sondy 1 dioda LED
Połączenie kablowe 5-stykowe gniazdo DIN 180º
Indeksowanie w osi A przegub bez indeksowania w zakresie ±93°
Indeksowanie w osi B przegub bez indeksowania w zakresie ±300°
Maksymalna długość łącznika przedłużającego moduł przedłużacza EM2 - 75 mm (2,95 cala)
MH8

Głowica MH8 może utrzymywać dowolne sondy firmy Renishaw z gwintem M8, a jej zasięg można wydłużyć, instalując łącznik przedłużający sondy 50 mm.

Dane techniczne głowicy MH8

Masa 205 g
Zamocowanie sondy gwint M8
Zamocowanie głowicy gama chwytów MS
Odpowiedni interfejs PI 4-2, PI 200
Wskazanie statusu sondy 1 dioda LED
Połączenie kablowe 5-stykowe gniazdo DIN 180º
Indeksowanie w osi A 0° do 90° w powtarzalnych odstępach co 15° = 7 pozycji°
Indeksowanie w osi B ±180° w powtarzalnych odstępach co 15° = 24 pozycji
Powtarzalność położenia (2s) 1,5 µm (0,00006 cala) TP2 z zainstalowanym trzpieniem pomiarowym 10 mm
(0,39 cala)
Maksymalna długość łącznika przedłużającego tylko PEL 50 mm (1,97 cala)
MIH

Ręcznie indeksowana głowica (MIH) oferuje powtarzalność położeniową w 720 położeniach i jest wyposażona w gniazdo mocowania sondy typu "autojoint", umożliwiające szybką, powtarzalną wymianę sond . Zapewnia to zgodność z większością sond Renishaw oprócz wieloprzewodowych (np. TP7M).

Integralny wyświetlacz ciekłokrystaliczny umożliwia łatwe programowanie z funkcją wprowadzania do pamięci maksymalnie 20 położeń sondy.

Głowica MIH jest przeznaczona do stosowania razem z długimi przedłużaczami sond w przypadku większych przedmiotów obrabianych.

Dane techniczne głowicy MIH

Masa 580 g
Zamocowanie sondy gniazdo "autojoint" (UWAGA: Nie obejmuje to opcji wieloprzewodowości.)
Zamocowanie głowicy gama chwytów MS
Odpowiedni interfejs PI 4-2, PI 200, PI 7-2
Wskazanie statusu sondy dioda LED
Połączenie kablowe 5-stykowe gniazdo DIN 180º
Indeksowanie w osi A 0° do 105° w odstępach co 7,5°
Indeksowanie w osi B ±180° w odstępach co 7,5°
Powtarzalność położenia (2s) 1 µm (0,00004 cala) dla sondy TP6A oraz 21 mm (0,83 cala) dla trzpienia
Maksymalna długość łącznika przedłużającego 300 mm (11,81 cala)
Maksymalny zalecany moment obrotowy 0,45 Nm

Informacje ze strony producenta.