Kalibracje i Wzorcowanie Maszyn 3D

Firma COMTEC 3D świadczy usługi w zakresie kalibracji jak i wzorcowania maszyn pomiarowych 3D. Po zakończeniu usługi wystawiamy certyfikat zgodnie z normą ISO 10360-2.

Jako grupa INNOVALIA METROLOGY jesteśmy akredytowani zgodnie z ISO 17025.

Przykładowe usługi proponowane naszym Klientom.

  • Przeprowadzenie i wykonanie na życzenie Klienta ekspertyzy dotyczącej stanu maszyny pomiarowej przed kalibracją.
  • Sprawdzenie błędów geometrycznych maszyny - tzw. Test Dokładności.
  • Kalibracja liniowa 7-parametrów wraz z kompensacją macierzy błędów.
  • Pełna kalibracja 21-parametrów wraz z kompensacją macierzy błędów.  
  • Regulacja mechaniczna i ustawianie geometrii maszyny pomiarowej.

Wykorzystywane przez nas wzorce:

  • Laser interferometr, płytki wzorcowe, wzorce kulowe typu BALL BAR, wzorce typu TETRACHECK