Maszyny Mostowe

TRIMEK SKY

Mostowe maszyny pomiarowe CMM - TRIMEK Sky

TRIMEK SKYMaszyna TRIMEK Sky jest współrzędnościową maszyną o konstrukcji mostowej, która produkowana jest w wielu kombinacjach wymiarowych, w zależności od wymagań klienta.

 • TRIMEK Sky to konstrukcja zaprojektowana do pomiaru, skaningu i digitalizacji w trybie automatycznym detali wielkoformatowych, z bardzo dużą precyzją.
 • Z punktu widzenia aplikacji pomiarowych, ten model maszyny pomiarowej jest szczególnie rekomendowany dla pomiarów elementów geometrycznych, powierzchni swobodnych i inżynierii odwrotnej.
 • TRIMEK Sky może być zrealizowana z lub bez stołu pomiarowego.
 • Maszyna pomiarowa TRIMEK Sky jest idealnym rozwiązaniem do pomiaru całych karoserii, wytłoczek, form wtryskowych i prostych elementów o dużych gabarytach, z zachowaniem dużej precyzji.
 • Główną cechą charakterystyczną maszyny TRIMEK Sky, jest system pozycjonowania w osi X, kontrolowany przez dwie skale optyczne (X i S) zapewniając w ten sposób lepsze mechaniczne pozycjonowanie maszyny i korekcję w czasie rzeczywistym efektów dynamicznych osi X, w trakcie przesuwu.
 • Maszyna produkowana jest dla standardowych zakresów pomiarowych, które przedstawiono poniżej. Istnieje możliwość realizacji maszyny o wymiarach niestandardowych.
TRIMEK SKY Plus

Mostowe maszyny pomiarowe CMM - TRIMEK Sky Plus

TRIMEK SKY PlusMaszyna TRIMEK Sky Plus jest współrzędnościową maszyną o konstrukcji mostowej o podwyższonej dokładności, która produkowana jest w wielu kombinacjach wymiarowych, w zależności od wymagań klienta.

 • Struktura maszyn TRIMEK Sky Plus w całości wykonana z granitu, w celu utrzymania zakładanej dokładności w przypadku zmian temperatury, optymalizując w ten sposób możliwości maszyny.
 • Opcjonalnie skale odczytowe mogą być zamontowane bezpośrednio na skalach kwarcowych, uniezależniając w ten sposób parametry maszyny od szybkich zmian temperatury.
 • Maszyna TRIMEK Sky Plus jest wyposażona w czwartą oś (dwa napędy i dwie skale optyczne w osi X, umieszczone po dwóch stronach portalu), zapewniając w ten sposób odpowiedni synchronizm ruchów struktury maszyny i eliminując tzw. efekt "wleczenia portalu" (maszyna zaprojektowana jako podwójny portal granitowy).
 • Maszyna TRIMEK Sky Plus jest zaprojektowana dla sektora przemysłu, w którym detale wielkogabarytowe są wykonywane z wysoką precyzją.
 • Maszyna produkowana jest dla standardowych zakresów pomiarowych, które przedstawiono poniżej. Istnieje możliwość realizacji maszyny o wymiarach niestandardowych.