METROLOG X4/V5

Wychodząc naprzeciw licznym oczekiwaniom oraz z myślą o skróceniu czasu analizy a co za tym idzie czasu całego procesu pomiarowego, nasza firma COMTEC 3D będąca oficjalnym przedstawicielem i dystrybutorem produktów Metrologic Group w Polsce  ma przyjemność zaprezentować najnowsze oprogramowanie pomiarowe klasy „premium” METROLOG X4 oraz METROLOG X4/V5 firmy Metrologic Group – otwierającego drzwi do nowych niedostępnych wcześniej możliwości.

Pakiet METROLOG X4 jest rozwiązaniem programowym 4-tej generacji opartym o 30 letnie doświadczenie w zakresie metrologii przemysłowej i spełniającym wiele obecnych kryteriów pomiarowych oraz wymogów klienta.

  • WYSOKA WYDAJNOŚĆ:

tl_files/zdjecia/Metrologic/X4 IKONY/icone-perf-100x100.png

Nowa 64-bitowa architektura programu Metrolog X4,  pozwala zwiększyć ilość dostępnej pamięci dla aplikacji, natomiast równoległe przetwarzanie i analiza danych z wykorzystaniem wszystkich rdzeni procesora ogromnie zwiększa wydajność, szczególnie w przypadku operacji na bardzo dużych danych (pliki CAD, ogromne chmury punktów);

 

  • WSZECHSTRONNOŚĆ KOMUNIKACJI:

tl_files/zdjecia/Metrologic/X4 IKONY/icone-connexion-100x100.png

Pakiet Metrolog X4 jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami przenośnymi: Ramiona Pomiarowe, Laser Trackery, Manualne Współrzędnościowe Maszyny Pomiarowe oraz inne urządzenia pomiarowe 3D. Oprogramowanie ma możliwość również, jednoczesnego podłączenia wielu urządzeń w tzw. trybie ”MultiConnection” w jednym układzie współrzędnych oraz przełączania pomiędzy nimi w czasie rzeczywistym.

 

  • ZORIENTOWANY NA UŻYTKOWNIKA INTERFEJS:

tl_files/zdjecia/Metrologic/X4 IKONY/icone-interface-100x100.pngŚrodowisko Metrolog X4 wyposażone jest w nowy, w pełni konfigurowalny graficzny interfejs użytkownika, zawierający nowoczesnego asystenta pomiaru manualnego oraz wiele adaptowalnych funkcji. Ponadto zastosowanie automatycznej orientacji widoku podczas pomiaru stykowego czy skaningu, daje nowe możliwości i jest w wielu sytuacjach pomocne. Interfejs użytkownika dostępny jest w 18 językach przełączanych w czasie rzeczywistym.

 

  • DYNAMICZNOŚĆ:

tl_files/zdjecia/Metrologic/X4 IKONY/icone-dynamicity-100x100.png

Wszystkie obiekty i elementy pomiarowe są ze sobą powiązane i są dynamicznie aktualizowane przy zmianie któregokolwiek z elementów pierwotnych. Zmiana jednej charakterystyki powoduje automatyczne przeliczenie powiązanych z nią elementów.  Istnieje również możliwość wizualizacji wstępnej tzw. „preview” przed akceptacją zmiany.

 

  • ZAANSOWANA ANALIZA GD&T:

tl_files/zdjecia/Metrologic/X4 IKONY/icone-analyse-100x100.png

Środowisko Metrolog X4 posiada możliwość analizy w bardzo szerokim spektrum tolerancji geometrycznych GD&T oraz pełnego raportowania w odniesieniu do oznaczeń rysunkowych. Wszystkie algorytmy tolerancji są zgodne z normami: ISO oraz ANSI.

 

 

  • ZAAWANSOWANA ANALIZA CHMURY PUNKTÓW:

tl_files/zdjecia/Metrologic/X4 IKONY/icone-point-cloud-100x100.png

Oprogramowanie Metrolog X4 wyposażone jest również w zaawansowany moduł do wielowymiarowej analizy chmury punktów w oparciu o model CAD, pozwalający na wyodrębnianie z chmury pełnej geometrii oraz odchyłek kształtu i położenia. 

Generacja produktów X4 oparta została na ponad 30-letnim doświadczeniu producenta oprogramowania firmy Metrologic Group, który jest niezależnym podmiotem na rynku, niezwiązanym z żadnym producentem maszyn współrzędnościowych ani systemów 3D.