SILMA X4- Offline

Oprogramowania OFFLINE SILMA X4 to rozbudowany i w pełni zintegrowany pakiet do programowania offline dedykowany do tworzenia programów pomiarowych i ich kompletnej symulacji.

SILMA X4 daje możliwość:

 • Pełnego zaprogramowania każdej maszyny pomiarowej CMM lub systemu pomiarowego niezależnie od jej typu, marki czy oprogramowania online.
 • Przetestowania istniejących programów pomiarowych w wielu językach programowych.
 • Symulacji i detekcji kolizji w kompletnie wirtualnym świecie symulującym konkretną maszynę pomiarową jej akcesoria, element mierzony i systemy mocujące.
 • Przygotowania raportu wyników bez konieczności korzystania z obecnego oprogramowania online.
 
Graficzna reprezentacja świata wirtualnego
 • Rozbudowany zestaw bibliotek większości dostępnych maszyn pomiarowych CMM (dostępnych około 550 maszyn wirtualnych).
 • Kompletna biblioteka głowic, sond pomiarowych, trzpieni i akcesoriów (Renishaw, DataPixel, Zeiss, Mora, Leica, Leitz).
 • Biblioteka elementów dodatkowych dla pełnej symulacji procesu pomiarowego (zasobniki sond, zasobniki trzpieni, kule wzorcowe...).
 • Możliwość tworzenia modeli dla specyficznych akcesoriów dodatkowych (elementy mocujące, specjalne komponenty,...).

Tworzenie programów pomiarowych w świecie wirtualnym

 • Źródłowy język DMIS zapewniający pełną kompatybilność ze wszystkimi maszynami CMM.
 • Eksport do specyficznych języków OEM (Quindos, Umess, Avail,...).
 • Język programowania Metrolog X4.
 • Wszystkie zaawansowane funkcje oprogramowania Silma X4 są w pełni kompatybilne z pakietem pomiarowym online Metrolog X4.