Sondy pomiarowe

Sondy skanujące

Sondy skanujące są miniaturowymi maszynami pomiarowymi, które mogą ustalać współrzędne kilkuset punktów w ciągu sekundy na powierzchni mierzonego przedmiotu, co umożliwia nie tylko wyznaczanie błędów wymiarów tolerowanych, ale także błędów kształtu. Sondy skanujące można również wykorzystywać do pomiarów pojedynczych punktów, w podobny sposób jak sondy elektrostykowe.

Dostępna jest gama rozwiązań sond skanujących przeznaczonych dla maszyn współrzędnościowych o dowolnych parametrach i konfiguracjach.

SP25M

Sonda SP25M zawiera dwa czujniki w jednej obudowie. Użytkownik może dokonywać wyboru spośród czterech modułów skanujących (które mogą utrzymywać trzpienie pomiarowe z gwintem M3 o długościach od 20 mm do 400 mm) i modułu pośredniego, zgodnego z modułami sond serii TP20 firmy Renishaw. Ta możliwość pozwala skanować i dokonywać pomiarów stykowych przy użyciu jednego systemu sondy.

Niewielkie rozmiary sondy SP25M oraz mocowanie typu "autojoint" sprawiają, że jest ona zgodna z głowicami PH10M/MQ i PH6M. Można ją również mocować na łączniku przedłużającym wieloprzewodowym. Wszystkie te cechy razem zapewniają doskonały zasięg i dostęp do elementów przedmiotu obrabianego.

Właściwości i korzyści

 • Najmniejsza w świecie sonda skanująca o średnicy zaledwie 25 mm.
 • Wspaniałe parametry metrologiczne - technika pomiarowa z izolacją optyczną oraz kompensacja wielomianowa 3-go stopnia.
 • Cztery moduły zapewniają optymalne parametry działania w całym zakresie długości trzpieni pomiarowych (do 400 mm).
 • Dwa czujniki w jednej sondzie - skanujący i elektrostykowy.
 • Zabezpieczenie w razie kolizji oraz prosta wymiana trzpieni pomiarowych.
 • Szybki i prosty cykl kalibracji sondy
 • Nadaje się idealnie do pomiarów profilów i kształtu.
 • Jest przystosowana do używania na sterowanych silnikiem głowicach indeksowanych dla zapewnienia większej elastyczności zastosowań oraz skrócenia czasów cykli skanowania.
 • Prosta i wytrzymała konstrukcja oferuje większą niezawodność - brak silników oraz mechanizmów blokujących.

Moduły i obsady trzpieni pomiarowych sondy SP25M

Asortyment zestawów modułów pozwala użytkownikom sondy SP25M rozbudowywać ich możliwości pomiarowe w miarę upływu czasu.

Każdy moduł skanujący SM25-# jest zoptymalizowany pod względem wzmocnienia i ugięcia właściwego sprężyny w celu dopasowania do określonego zakresu długości trzpieni pomiarowych. Każdemu modułowi odpowiada właściwa obsada trzpieni pomiarowych SH25-#.

Obsady trzpieni pomiarowych SH25-3 i SH25-4 są skonstruowane ze stałym trzonem z włókna węglowego, na którym mocuje się trzpień pomiarowy z gwintem M3 o dobranej prawidłowej długości roboczej.

Chociaż na sondzie SP25M można instalować układy trzpieni pomiarowych z ramieniem (nie proste), gdy używane są moduły skanujące SM25-1/2/3/4 oraz oryginalne standardowe obsady trzpieni pomiarowych (SH25-1/2/3/4), jednak w przypadkach gdy wymagane są większe przesunięcia poprzeczne, firma Renishaw oferuje użycie obsady trzpieni pomiarowych z nowej gamy obsad SH25-2A/3A/4A, które zostały zaprojektowane specjalnie dla sprostania wyzwaniom stawianym przez takie układy trzpieni.

SM25-1 SM25-2 SM25-3 SM25-4
Używanie razem z SH25-1.
Długość trzpienia pomiarowego: 20 - 50 mm
Używanie razem z SH25-2.
Długość trzpienia pomiarowego: 50 - 105 mm
Używanie razem z SH25-3.
Długość trzpienia pomiarowego: 120 - 200 mm
Używanie razem z SH25-4.
Długość trzpienia pomiarowego: 220 - 400 mm
SP600

Rodzina sond skanujących SP600 firmy Renishaw oferuje funkcje bardzo precyzyjnej kontroli, digitalizacji i skanowania profilów dla szerokiej gamy maszyn współrzędnościowych.

Istnieją trzy systemy sond skanujących SP600 o wysokim poziomie uniwersalności. Każdy z tych systemów zawiera samą sondę, interfejs do komputera PC oraz zasobnik wymiany modułów trzpieniowych.

SP600

Długość 89 mm
Masa 172 g
Mocowanie łączniki pośrednie do wałka sprzęgłowego, łącznik pośredni chwytu lub chwyt maszyny współrzędnościowej

SP600M

Długość 107,5 mm tl_files/zdjecia/RENISHAW/SONDY/SP600M.jpg
Masa 216 g
Mocowanie złącze typu „autojoint” firmy Renishaw: PH10M, PH10MQ lub PH6M

SP600Q

Długość 98 mm tl_files/zdjecia/RENISHAW/SONDY/SP600Q.jpg
Masa 299 g
Mocowanie bezpośrednie zamocowanie na pinoli maszyny współrzędnościowej

Właściwości i korzyści

 • Wysoka szybkość skanowania do 300 mm/s, szybki pomiar punktowy oraz wysoka odpowiedź częstotliwościowa.
 • Niewielkie siły nacisku sondy pomiarowej zapewniają maksymalną elastyczność zastosowań.
 • Wyjątkowo odporna konstrukcja wytrzymuje kolizje o umiarkowanej sile.
 • Niski koszt nabycia i doskonała żywotność, przekraczająca 50 000 godzin pracy.
 • Niewielka masa, wysoka sztywność konstrukcji oraz beztarciowe tłumienie lepkościowe oferuje doskonałe charakterystyki dynamiczne parametrów.
SP80

Sondy skanujące SP80 i SP80H, montowane bezpośrednio w pinoli, oferują wiodące w swojej klasie parametry, a także możliwość najbardziej uniwersalnego korzystania z długich trzpieni pomiarowych dla zapewnienia maksymalnej wydajności.

Sondę SP80 montuje się bezpośrednio w pinoli. Może ona mierzyć za pomocą trzpieni o długości do 800 mm oraz o masie do 500 g, w tym także konfiguracje gwiazdowe. Natomiast sonda SP80H jest mocowana na poziomej pinoli. Może ona przenosić trzpienie pomiarowe o długości do 200 mm oraz o masie do 500 g, w tym także konfiguracje gwiazdowe.

Informacje o sondach SP80 i SP80H

W sondach SP80 oraz SP80H wykorzystano tę samą ideę konstrukcyjną. Są one pasywnymi sondami skanującymi z cyfrowym układem pomiarowym o rozdzielczości 20 nm. Zapewnia to uzyskanie wyjątkowych parametrów skanowania, nawet w przypadku użycia długiego trzpienia pomiarowego.

Kinematyczne gniazdo wymiany trzpieni pomiarowych w przypadku SH80 oznacza możliwość powtarzalnego umieszczania trzpieni, optymalizację układu trzpienia dla każdego elementu oraz eliminację potrzeby ponownej kalibracji. Zainstalowanie SH80K umożliwia włączanie i wyłączanie sondy bez konieczności osiągania pozycji referencyjnej po włączeniu zasilania.

Systemy sond elektrostykowych

Sondy elektrostykowe mierzą pojedyńcze punkty, co powoduje, że są idealne do kontroli przedmiotów o geometrii 3-wymiarowej.

Renishaw oferuje pełny asortyment systemów dostosowanych do praktycznych potrzeb i ograniczeń budżetowych wszystkich użytkowników, od pomiaru na maszynach współrzędnościowych manualnych do złożonych procedur pomiarowych na szybkich maszynach sterowanych komputerowo.

TP20

TP20 jest systemem miniaturowej 5-kierunkowej lub 6-kierunkowej sondy elektrostykowej z gniazdem kinematycznym. Konstrukcja dwuczęściowa, składająca się z korpusu sondy oraz odłączanego modułu (modułów) trzpienia pomiarowego, przyłączanego za pomocą magnetycznego uchwytu kinematycznego o wysokiej powtarzalności. Zapewnia to możliwość ręcznej lub automatycznej zmiany konfiguracji trzpieni pomiarowych bez potrzeby ponownej kalibracji końcówek trzpieni. Dzięki temu uzyskuje się znaczne oszczędności czasu procedur pomiarowych.

Moduły o różnych poziomach sił nacisku umożliwiają najlepsze dopasowanie do rodzaju wykonywanych zadań. Dostępny jest zestaw przedłużaczy, jak również moduł 6-kierunkowy. Połączenie gwintowane trzpienia pomiarowego z sondą za pomocą gwintu M2.

System TP20 zapewnia możliwość łatwej modernizacji starszych urządzeń i jest zgodny z istniejącymi interfejsami sond elektrostykowych, przedłużaczami i adapterami.

Moduły sondy

Moduł Zastosowanie Siły wyzwalania Długości trzpienia pomiarowego
SF - Standard Force Nadaje się do większości zastosowań. XY: 0,08 N
Z: 0,75 N
Trzpień pomiarowy: 10 mm
10 - 50 mm GF
LF - Low Force Przeznaczony do zastosowań wymagających niskiej siły wyzwalania - np. uszczelki gumowe. XY: 0,055 N
Z: 0,65 N
Trzpień pomiarowy: 10 mm
10 - 30 mm
MF - Medium Force Zastosowania, w których wymagana jest wyższa niż standardowa siła wyzwalania. XY: 0,1 N
Z: 1,9 N
Trzpień pomiarowy: 25 mm
10 - 60 mm
EF - Extended Force Duże zespoły trzpieni pomiarowych lub zastosowania, gdzie drgania powodują fałszywe wyzwolenia "przez powietrze". XY: 0,1 N
Z: 3,2N
Trzpień pomiarowy: 50 mm
10 - 60 mm
6W - 6-Way Pomiar w kierunku –Z - np. podcięcia XY: 0,14 N
Z: 1,6N
Trzpień pomiarowy: 10 mm
10 - 50 mm
EM1 STD - przedłużacz 50 mm Większość zastosowań, gdzie wymagane jest użycie przedłużacza 50 mm. XY: 0,08 N
Z: 0,75 N
Trzpień pomiarowy: 10 mm
10 - 50 mm
EM2 STD - przedłużacz 75 mm Większość zastosowań, gdzie wymagane jest użycie przedłużacza 75 mm XY: 0,08 N
Z: 0,75 N
Trzpień pomiarowy: 10 mm
10 - 50 mm
TP200

W sondzie TP200 wykorzystuje się mikroprzetworniki tensometryczne, aby zapewnić doskonałą powtarzalność oraz dokładność pomiaru kształtu w trzech wymiarach, nawet przy użyciu długich trzpieni pomiarowych.

Ta technologia czujników gwarantuje submikronową powtarzalność i eliminuje błędy graniastości, charakterystyczne dla sond kinematycznych. Półprzewodnikowe układy elektroniczne ASIC wewnątrz sondy zapewniają niezawodne działanie w milionach punktów wyzwalania.

W sondzie TP200B stosuje się tę samą technologię co w sondzie TP200, lecz charakteryzuje się ona wyższą tolerancją na drgania. Pomaga to przezwyciężyć problem generowania wyzwoleń "przez powietrze", które mogą powstawać w wyniku drgań przenoszonych przez maszynę współrzędnościową lub podczas stosowania długich trzpieni pomiarowych o większych szybkościach pozycjonowania.

Prosimy zwrócić uwagę, że nie zalecamy używania sondy TP200B z modułem LF lub trzpieniami z ramieniem/trzpieniami gwiazdowymi.

Właściwości i korzyści

 • Technologia tensometryczna oferuje doskonałą powtarzalność i precyzję pomiaru kształtu w trzech wymiarach.
 • Zerowe błędy osiągnięcia stanu gotowości do pomiaru.
 • Brak zjawiska graniastości.
 • Możliwości wykonywania pomiarów w sześciu kierunkach.
 • Zasięg trzpienia pomiarowego do 100 mm (trzpienie GF).
 • Szybka operacja wymiany modułu sondy bez potrzeby ponownej kalibracji końcówek trzpieni pomiarowych.
 • Żywotność >10 milionów wyzwoleń.

Moduły sondy

Moduł Zastosowanie Uwagi
SF - Standard Force Moduł ogólnego przeznaczenia. Trzpienie pomiarowe o długości do 100 mm i średnicy kulki > 1 mm.
LF - Low Force Zastosowania, gdzie stosuje się trzpienie pomiarowe o mniejszych średnicach kulki lub gdzie wymagana jest minimalna siła. Kulki o średnicy mniejszej niż 1 mm.
EO (wydłużone wychylenie końcówki) Przedłużone wychylenie końcówki trzpienia pomiarowego w celu zapewnienia bezpiecznego zatrzymania maszyny współrzędnościowej przy wyższych prędkościach pomiaru. Taka sama siła wychylenia końcówki trzpienia, jak w przypadku modułu SF.
Dodatkowe wychylenie o 8 mm w osi Z sondy.
TP6(A)

Sondy TP6 i TP6A oferują odmienne opcje mocowania (gwint M8 oraz mocowanie "autojoint", odpowiednio). Obie sondy są kinematycznymi sondami elektrostykowymi i posiadają ręczną regulację siły wyzwalania dla zapewnienia optymalnej efektywności działania sondy przy różnych konfiguracjach trzpienia pomiarowego.

Mogą utrzymywać długie trzpienie pomiarowe (gama trzpieni z gwintem M3), ich średnica wynosi 25 mm (1 cal), oferują znaczną wielkość przekroczenia wychylenia sondy dla zapewnienia doskonałej odporności.

TP7M

Sonda TP7M jest sondą elektroniczną wykorzystującą technologię tensometryczną, która zapewnia wyższą dokładność, eliminuje błędy graniastości i osiągnięcia stanu gotowości oraz oferuje znacznie dłuższy okres żywotności niż kinematyczne sondy elektrostykowe.

Dzięki wieloprzewodowemu złączu typu "autojoint" sonda TP7M jest zgodna ze sterowanymi silnikiem głowicami PH10M/PH10MQ, stałą głowicą PH6M oraz całą gamą wieloprzewodowych łączników przedłużających (PEM).

Informacje ze strony producenta.