Trimek SKY Plus

Mostowe maszyny pomiarowe CMM - TRIMEK Sky Plus

TRIMEK SKY PlusMaszyna TRIMEK Sky Plus jest współrzędnościową maszyną o konstrukcji mostowej o podwyższonej dokładności, która produkowana jest w wielu kombinacjach wymiarowych, w zależności od wymagań klienta.

  • Struktura maszyn TRIMEK Sky Plus w całości wykonana z granitu, w celu utrzymania zakładanej dokładności w przypadku zmian temperatury, optymalizując w ten sposób możliwości maszyny.
  • Opcjonalnie skale odczytowe mogą być zamontowane bezpośrednio na skalach kwarcowych, uniezależniając w ten sposób parametry maszyny od szybkich zmian temperatury.
  • Maszyna TRIMEK Sky Plus jest wyposażona w czwartą oś (dwa napędy i dwie skale optyczne w osi X, umieszczone po dwóch stronach portalu), zapewniając w ten sposób odpowiedni synchronizm ruchów struktury maszyny i eliminując tzw. efekt "wleczenia portalu" (maszyna zaprojektowana jako podwójny portal granitowy).
  • Maszyna TRIMEK Sky Plus jest zaprojektowana dla sektora przemysłu, w którym detale wielkogabarytowe są wykonywane z wysoką precyzją.
  • Maszyna produkowana jest dla standardowych zakresów pomiarowych, które przedstawiono poniżej. Istnieje możliwość realizacji maszyny o wymiarach niestandardowych.