Trimek SPARK Plus

PORTALOWE MASZYNY POMIAROWE CMM - TRIMEK SPARK Plus

Maszyna TRIMEK Spark Plus to nowa współrzędnościowa maszyna pomiarowa w ofercie firmy TRIMEK. Jest to konstrukcja portalowa o podwyższonej dokładności, która produkowana jest w wielu kombinacjach wymiarowych w zależności od wymagań klienta.

  • Zmodyfikowana konstrukcja maszyny, w której portal jest nieruchomy w osi X, pozwala na znaczne ograniczenie błędów geometrycznych maszyny (błędy rotacyjne), w porównaniu z portalową maszyną o konstrukcji tradycyjnej.
  • Zapewniona idealna symetria pomiaru poprzez nieruchomy portal i przesuwający się na głównej płycie granitowej stół pomiarowy.
  • Portal maszyny w całości wykonany jest z granitu.
  • Ruchomy stół pomiarowy jest umieszczony na specjalnym systemie podparć, zabezpieczających deformacje głównej płyty granitowej, spowodowanej przez elementy o bardzo dużej wadze.
  • Maszyna produkowana jest dla standardowych zakresów pomiarowych, które przedstawiono poniżej. Istnieje możliwość realizacji maszyny o wymiarach niestandardowych.
  • Skale optyczne umieszczone są bezpośrednio na powierzchni granitowej.