Trzpienie i akcesoria

Obszerny asortyment oryginalnych trzpieni pomiarowych Renishaw obejmuje szereg konfiguracji, które pozwalają na dostosowanie do różnych zastosowań pomiarowych.

Proste trzpienie pomiarowe

Trzpienie te nadają się do większości zastosowań pomiarowych. Są one zaopatrzone w bardzo precyzyjne końcówki sferyczne z rubinu przemysłowego. Rubin jest niezwykle twardym materiałem ceramicznym i dzięki temu zużycie kulek trzpieni pomiarowych jest minimalizowane. Posiada także niską gęstość, co pozwala utrzymywać minimalną masę końcówki i w ten sposób unika się niepożądanych wzbudzeń sondy spowodowanych ruchem lub drganiami maszyny. Kulki rubinowe są mocowane na wielu różnych materiałach, w tym między innymi na niemagnetycznej stali nierdzewnej, materiałach ceramicznych i na węglikach, aby zapewnić zachowywanie sztywności całego asortymentu trzpieni pomiarowych.

Trzpienie gwiazdowe

Układ gwiazdowy trzpieni pomiarowych można stosować do kontroli wielu rozmaitych elementów.

Zastosowanie trzpieni gwiazdowych do kontroli skrajnych punktów takich elementów wewnętrznych, jak powierzchnie boczne lub rowki w otworach, minimalizuje potrzebę przemieszczania sondy pomiarowej ze względu na ich możliwości wykonywania pomiarów wielopunktowych.

Każda z końcówek trzpienia gwiazdowego wymaga uzgodnienia bazy wymiarowej w taki sam sposób, jak w przypadku trzpienia z jedną kulką.

Nie zaleca się używania trzpieni gwiazdowych na obrabiarkach.

Trzpienie wskazówkowe

Nie należy używać ich w tradycyjnych zadaniach pomiarów XY, są one przeznaczone do pomiarów kształtów gwintów, określonych punktów lub wytrasowanych linii (z niższą dokładnością). Zastosowanie trzpienia wskazówkowego z końcówką półkulistą umożliwia uzgodnienie bazy wymiarowej i wykonanie pomiarów elementów z większą dokładnością, a także można go wykorzystać przy kontroli położeń bardzo małych otworów.

Zasadniczo nie zaleca się używania trzpieni wskazówkowych na obrabiarkach.

Trzpienie z ceramiczną półsferą

Trzpienie te są idealnym narzędziem do pomiarów głębokich elementów i otworów wykonywanych w kierunkach osi X, Y i Z, przy czym występuje potrzeba uzgodnienia bazy wymiarowej tylko jednej kuli. Oprócz tego, wykonywanie pomiarów z użyciem trzpienia z kulką o tak dużej średnicy może zapewnić uśrednienie wpływu bardzo chropowatych powierzchni.

Trzpienie dyskowe

Te "wycinki" kuli o dużej średnicy stosuje się zazwyczaj do pomiarów podcięć i rowków.

Chociaż wykonywanie pomiarów wykorzystując "krawędź sferyczną" zwykłego dysku zapewnia taką samą efektywność, jak pomiary na równiku dużej kulki trzpienia lub w jego pobliżu, w kontakcie uczestniczy tylko niewielki obszar tej powierzchni kulistej. Dlatego też cieńsze dyski wymagają starannego ustawienia kątowego, aby zapewnić prawidłowy kontakt powierzchni dysku z mierzonym elementem.

Zwykły dysk wymaga uzgodnienia bazy wymiarowej tylko dla jednej średnicy (zazwyczaj w sprawdzianie pierścieniowym), lecz ogranicza wykonywanie efektywnych pomiarów tylko do kierunków osi X i Y.

Dodanie walca z końcówką półkulistą blisko krawędzi dysku pozwala uzgodnić bazę wymiarową i na tej podstawie wykonywać także pomiary w kierunku osi Z pod warunkiem, że "walec z końcówką półkulistą" wystaje poza średnicę sondy.

Bazę wymiarową walca z końcówką półkulistą można uzgadniać na sprawdzianie kulowym lub płytce wzorcowej. Obrócenie i unieruchomienie tarczy wokół osi centralnej pozwala ustawiać “walec z końcówką półkulistą” w położeniu odpowiednim dla danego zastosowania.

Dyski mogą być zaopatrzone w otwór centralny z gwintem M2, umożliwiający zamocowanie trzpienia centralnego, co zapewnia dodatkową elastyczność w zakresie wykonywania pomiarów dna głębokich otworów (gdzie dostęp w przypadku dysku może być ograniczony).

Zasadniczo nie zaleca się używania trzpieni dyskowych na obrabiarkach.

Trzpienie walcowe

Są one używane do wykonywania pomiarów otworów w cienkich arkuszach materiałów, do pomiarów różnych gwintowanych elementów oraz do lokalizowania środków gwintowanych otworów.

Trzpienie walcowe z kulistą końcówką umożliwiają pełne uzgodnienie bazy wymiarowej i wykonywanie pomiarów w osiach X, Y i Z, dzięki czemu możliwa jest realizacja kontroli powierzchni.

Przedłużacze trzpieni

Przedłużacze trzpieni pomiarowych zwiększają penetracyjne możliwości pomiaru oddalając trzpień od sondy pomiarowej. Jednakże użycie przedłużaczy trzpieni może spowodować obniżenie dokładności pomiaru wskutek utraty sztywności.

Informacje ze strony producenta.