X4 i-ROBOT

Aplikacja X4 i-ROBOT to rozwiązanie dedykowane dla wszystkich typów robotów przemysłowych, pracujących na linii produkcyjnej. Oprogramowanie X4 i-ROBOT sprawdza się idealnie w wielu zastosowaniach gdzie wymagana elastyczność oraz duża wydajność zapewniając jednocześnie wysoką dokładność.

 • Dokładność pomiaru nie jest zależna od dokładności pozycjonowania robota.
 • Ruchy robota w całości zsynchronizowane z pomiarem.
 • Wszystkie przesuwy  i sterowanie robotem wykonywane przez program METROLOG X4

System pomiarowy X4 i-ROBOT oparty jest na skanerze laserowym o wysokiej prędkości akwizycji podłączonym do uchwytu robota przemysłowego. Robot może być dowolnego producenta, dowolnego typu i bez wysokiej precyzji pozycjonowania i jego rolą jest jedynie zapewnienie uchwytu dla skanera laserowego. Dokładność całego systemu pomiarowego zapewniana jest przez oddzielną kamerę śledzącą położenia skanera laserowego wyposażonego w tzw. LED pozycjonujące lub przez urządzenie typu Laser Tracker. Całkowita wolumetryczna dokładność: 100 μm.

System pomiarowy X4 i-ROBOT pozwala na:

 •  Skanowanie prawie wszystkich kształtów mierzonego elementu dzięki ogromnej wydajności skanera jak elastyczności robota.
 • Zapewnienie dużej precyzji pozycjonowania 3D dzięki systemom fotogrametrii lub urządzeniom typu Laser Tracker.
 • Pełną integrację w środowisku pomiarowym METROLOG X4, dzięki czemu można analizować odchyłki kształtu i położenia w oparciu o model CAD, elemety Flush and Gup, przekroje i powierzchnie.
 • Kontrole ruchów i przesuwów robota zapisywanych w programie mierzonego elementu pakietu METROLOG X4

NAJWAŻNIEJSZE CECHY I ZALETY ROZWIĄZANIA

 • Dokładność systemu nie zależy od dokładności robota.
 • Pełna synchronizacja pomiędzy pomiarami i sekwencjami związanymi z ruchem robota.
 • Uproszczone programowanie trajektorii robota dzięki bezpośredniej współpracy  z modelem CAD:
 • Oszczędność czasu ze względu na programowanie offline.
 • Pełna elastyczność, dzięki możliwości modyfikacji trajektorii robota wewnątrz METROLOG X4.
 • Brak konieczności wykonywania okresowej kalibracji robota.
 • Integracja robota przemysłowego w procesie produkcyjnym:
 • Wygodny manipulator do skanera laserowego.
 • Możliwość elastyczne dostosowania aplikacji do różnych typów części i modeli CAD.
 • Dostępne Interfejsy do robotów wszystkich producentów, wszystkich typów oraz rozwiązań o dowolnej dokładności pozycjonowania robota.