Zasobniki i magazynki

Zasobniki i systemy stojaków ręcznej wymiany elementów

Różnorodność elementów i części, jakie muszą być mierzone w typowej fabryce narzuca producentom konieczność dysponowania elastycznymi rozwiązaniami pomiarowymi. W większości przypadków nie wystarcza jedna konfiguracja sondy i trzpienia pomiarowego.

Automatyczna wymiana trzpieni pomiarowych zapewnia znaczny wzrost elastyczności zastosowań, umożliwiając uzyskiwanie dostępu do elementów wymagających zastosowania długich lub złożonych trzpieni pomiarowych, a także wykorzystywanie różnych końcówek. Pozwala to na redukcję interwencji operatora oraz zwiększenie wydajności pomiarowej.

MSR1

Ręczny zasobnik do przechowywania trzpieni pomiarowych do użytkowania z sondami TP20 i TP200, w którym można zamocować maksymalnie sześć wstępnie skalibrowanych zespołów trzpieni mocowanych na modułach sond TP20 lub TP200. Upraszcza to ręczną wymianę modułów i w ten sposób wspomaga wydajność pomiarów.

MSR1 można montować na stole maszyny współrzędnościowej lub na pionowej powierzchni.

Dane techniczne 
Wysokość  285 mm
Głębokość 86 mm
Szerokość 236 mm
MCR20

Zasobnik zmiany modułów umożliwiający automatyczną zmianę modułów trzpieniowych TP20.

MCR20 jest przeznaczony do bezpiecznego mocowania przechowywanych modułów sond, zapewniając automatyczną wymianę oraz chroniąc je przed zanieczyszczeniami powietrza.

Zasobnik zmiany modułów MCR20 jest urządzeniem pasywnym i może przechowywać maksymalnie sześć modułów sond TP20 w celu dokonywania automatycznej zmiany pod kontrolą programu pomiarowego.  

Dane techniczne 
Wysokość 145 mm (5,71 cala)
Głębokość 60 mm (2,36 cala)
Szerokość 200 mm (7,87 cala)
SCR200

Stojak wymiany dla modułów trzpieniowych sondy TP200.

SCR200 zapewnia automatyczną, szybką wymianę pomiędzy maksymalnie sześcioma modułami trzpieniowymi TP200. SCR200 jest zasilany przez oddzielny interfejs sondy, PI200, i oferuje funkcje ułatwiające bezpieczną wymianę trzpieni pomiarowych.

SCR200 jest dostępny w zestawach o niskiej sile nacisku oraz o standardowej sile nacisku, przy czym każdy zestaw zawiera jeden zespół SCR200 plus trzy moduły trzpieniowe o takiej samej sile nacisku.

Dane techniczne 
Wysokość 190 mm (7,84 cala)
Szerokość 245 mm (9,65 cala)
SCR600

Stojak wymiany dla modułów trzpieniowych sondy SP600.

SCR600 jest pasywnym zasobnikiem zmiany trzpieni pomiarowych i dlatego nie wymaga żadnych połączeń elektrycznych. Jest zabezpieczony przed nadmiernym wychyleniem trzpienia (w kierunku wejścia sondy) przez mechanizm umieszczony w podstawie, który można ręcznie zresetować.

SCR600 mieści maksymalnie cztery moduły trzpieniowe w stojaku, a w systemie można używać dowolnej liczby stojaków.

Dane techniczne 
Wysokość 225 mm (8,86 cala)
Szerokość 235 mm (9,25 cala)
FCR25

Elastyczny funkcjonalnie zasobnik zmiany służący do zautomatyzowanej zmiany modułów sondy skanującej SP25M oraz modułów trzpieni elektrostykowych.

Gama systemów wymiany modułów, z których każdy umożliwia przechowywanie w każdym porcie dowolnych elementów systemu SP25M.

  • Moduły skanujące SM25
  • Moduł adaptera TM25-20 TTP
  • Obsady trzpieni skanujących SH25
  • Moduły sondy TP20

Systemy FCR25

FCR25FCR25-L3FCR25-L6Zestaw wkładek adaptera portu FCR25
Zespół z portami potrójnymi jest przystosowany do zainstalowania w systemie stojaka modułowego MRS. Autonomiczny zespół z 3 portami przeznaczony dla mniejszych maszyn współrzędnościowych
lub optycznych maszyn współrzędnościowych.
Autonomiczny zespół z 6 portami przeznaczony dla mniejszych maszyn współrzędnościowych
lub optycznych maszyn współrzędnościowych.
Wkładki PA25-SH i PA25-20 do przechowywania obsad trzpieni pomiarowych SH25-#
lub modułów sondy TP20.

 

ACR1

Magazyn wymiany automatycznej ACR1, zainstalowany w obrębie przestrzeni roboczej maszyny współrzędnościowej, umożliwia szybką, automatyczną wymianę sond bez potrzeby wykonywania ponownej kalibracji. Głowica sondy pomiarowej dokuje jedną sondę i pobiera inną, wykorzystując złącze "autojoint" o wysokiej powtarzalności.

Ośmioportowy, w pełni integralny system wymiany sond maszyn współrzędnościowych
lub przedłużaczy.

Nadaje się do stosowania ze sterowanymi silnikiem głowicami indeksowanymi PH10M, PH10MQ oraz czujnikami TP7M, SP600M, TP6A, OTP6M.

Dane techniczne 
Liczba portów 8
Wymiary

460 x 100 x 81 mm

(18,11 x 3,94 x 3,20 cala).

ACR2

System automatycznej zmiany ramion na głowicy PHS1 z serwonapędem, który umożliwia wymianę głowic z gwintem M8 oraz głowic ze złączem "autojoint".

Umożliwia wymianę łączników przedłużających lub adapterów sond w celu dostosowania do wymaganego zadania pomiarowego bez potrzeby ręcznej interwencji.

ACR2 może przechowywać maksymalnie sześć łączników przedłużających sond lub adapterów sond. Dzięki jego modułowej budowie i prostemu sposobowi działania, na słupku ustawionym
w dowolnym miejscu w przestrzeni roboczej maszyny można umieścić dowolną liczbę zasobników.

Zasobnik jest urządzeniem pasywnym i wszystkie operacje zablokowania i odblokowania adapterów i łączników przedłużających są realizowane poprzez ruch maszyny.

ACR3

Zasobnik ACR3 wykorzystuje unikalne złącze "autojoint" firmy Renishaw do mocowania sond i łączników przedłużających do sterowanych silnikiem głowic indeksowanych PH10M i PH10MQ. Może on obsługiwać całą gamę czujników firmy Renishaw i innych dostawców rozwiązań pomiarowych.

Chociaż ACR3 jest zespołem czteroportowym, połączenie ze sobą dwóch takich zespołów umożliwi przechowywanie w zasobniku ośmiu różnych sond lub łączników przedłużających - jest to liczba wystarczająca dla każdego zadania pomiarowego.

Pasywny mechanizm blokuje i odblokowuje złącze "autojoint" zapewniając bezpieczną i w pełni automatyczną wymianę czujników. Do sterowania operacjami wymiany wykorzystuje się ruch maszyny współrzędnościowej, dzięki czemu nie są wymagane żadne dodatkowe silniki ani elementy sterujące.

ACR3 jest częścią systemu stojaka modułowego MRS, co oznacza, że zespół ACR3 można łączyć z zasobnikiem wymiany modułów FCR25 dla sondy skanującej SP25M lub z portami wymiany trzpieni pomiarowych SCP600 dla sondy skanującej SP600M.

MRS

Elastyczna platforma umożliwiająca łączenie wymiany sond i trzpieni pomiarowych dla zapewnienia optymalnych właściwości funkcjonalnych maszyny współrzędnościowej.

System stojaka modułowego MRS stanowi platformę dla zasobników wymiany sond
i trzpieni pomiarowych firmy Renishaw. Składa się z szyny (o długości 400 mm, 600 mm lub 1000 mm), na której mocuje się magazyny wymiany sond i trzpieni pomiarowych, oraz przyłączonych nóżek, zapewniających odpowiedni prześwit dla długich trzpieni pomiarowych i łączników przedłużających.

Szyna ta jest zgodna z SCP600 i SCP80 (porty wymiany trzpieni pomiarowych dla sond SP600 i SP80, odpowiednio), z ACR3 (zasobnik wymiany automatycznej) oraz
z FCR25 (zasobnik wymiany trzpieni pomiarowych i modułów dla sond SP25M).

Informacje ze strony producenta